Coronapolicy

Såhär förhåller vi oss till pandemin:

Vi kommer att följa myndigheternas rekommendationer och om läget är sådant att det inte är försvarbart att genomföra lajvet kommer vi att ställa in. Beslut om detta kommer att tas senast 15/9, för att ge alla möjligheten att avboka transport i tid. Anmälningsavgiften kommer att återbetalas i sin helhet.

Om läget därefter förändras så snabbt att vi måste ställa in med kort varsel kommer vi att återbetala så mycket vi kan av avgiften, men kan inte garantera att återbetala hela. 

Foto Jan Åke Fonnaland