Coronapolicy

Såhär förhåller vi oss till pandemin:

Vi kommer att följa myndigheternas rekommendationer och om läget är sådant att det inte är försvarbart att genomföra lajvet kommer vi att ställa in. Beslut om detta kommer att tas senast 15/9, för att ge alla möjligheten att avboka transport i tid. Anmälningsavgiften kommer att återbetalas i sin helhet.

Om läget därefter förändras så snabbt att vi måste ställa in med kort varsel kommer vi att återbetala så mycket vi kan av avgiften, men kan inte garantera att återbetala hela. 

Vi har skalalt ner lajvet så att det är 50 roller. Beroende på hur smittläget ser ut när vi kör lajvet tittar vi på att köpa in snabbtester så att vi kan testa alla deltagare på lajvet innan vi börjar på fredagen.

Foto Jan Åke Fonnaland