Vägarna

När magiker knyts till en nod knyts de även till en väg och till en mentor. En väg är hur magin tolkas, lärs ut och kanaliseras. Vilken väg en magiker knyter sig till bestäms i samförstånd med noden. Det händer att en magiker byter väg under dennes liv, men det är ytterst ovanligt. Det finns idag sju vägar som är kända för magikerna: vatten, eld, luft, jord, sinne, blod och ande.

Vatten: Magi, liksom känslor, kommer och går som ebb och flod. Som en älv strömmar den igenom dig. Du känner dig som starkast runt starka känslor, kärlek och öppenhet. Under ritualer flödar magin genom dig när du låter vattnet flöda från ett kärl till nästa, fram och åter.

~ ~ ~

Luft: Du känner magi i brisen som sveper över din hud. Ditt sinne skuggas sällan av moln. Du känner dig som starkast runt logik och optimism. Under ritualer bidrar du med flöjtspel eftersom vinden kanaliseras i flöjten liksom magin kanaliseras i dig.

~ ~ ~

Eld: Magi är för dig den eggande kraften inom dig. Den som får dig att skapa och förstöra, att älska och hata. Du känner dig som starkast runt passion och entusiasm. Dina ritualer involverar något som brinner, till exempel ett papper, en tygbit eller en hårslinga.

Blod: Magin flyter i blodet. Den syresätts under sin resa. Du känner dig som starkast runt de du håller nära. Under ritualer målar du tecken, ofta runor, av blod på antingen dig själv, det/den som offras eller de som deltar (kolla off innan du målar!).

~ ~ ~

Jord: Magin finns i jorden så därför måste du stå stadigt på den. Den kan hela både kropp och själ. Du känner dig som starkast ute i naturen. Dina ritualer ackompanjeras av ljudet av en trumma.

~ ~ ~

Sinne: Magin inom dig uppkom så fort du tänkte din första tanke. Du känner dig som starkast när allt är lugnt och i balans. Under ritualer tar tankarna form av ord och ljud, ofta med en melodi.

~ ~ ~

Ande: Magi behöver ett kärl för att kunna kontrolleras. Kärlet är du. Du känner dig som starkast runt musik. Under ritualer följer du magins flöden, som en dans.

~ ~ ~

Man kan se på en magiker vilken väg denne tillhör på den sash i en specifik färg som den har på klädseln.

Vatten: Blå sash

Eld: Orange sash

Luft: Vit/silver sash

Jord: Grön sash

Sinne: Gul/guld sash

Blod: Röd sash

Ande: Lila sash

Mentorskapet

En mentor är den nyinsvurnas guide i det magiska samhället. Genom en ritual binds mentor och lärjunge/ar och resultatet blir en viktig relation där de på gott och ont delar många starka känslor. Bandet är menat att hålla livet ut och att bryta bandet (genom en ritual) är socialt oacceptabelt.