Magikernas samhälle

Magikerna i världen är uppdelade i vad de kallar “Nationer”. En magikernation är den yta som magikerna knutna till en källa kan hålla runt källan. De vaktar sitt territorium från andra magiker och ofta är det rent livsfarligt att resa till en annan nation utan inbjudan. Nationernas gränser är inte alltid knivskarpa. Visbynationen sträcker sig kring östersjön och inkluderar Sverige, Finland, Danmark och Norge. I öster ligger Rysslands väldiga magikernation och i söder finns Andoriamus-nationen som inkluderar Spanien, Frankrike och delar av Tyskland.

Magikernationens struktur, precis som magikerns dagliga liv, utgörs till mycket av familjerna och vägarna. Dessa två lojaliteter är både ett stöd för magikern och ett sätt att förhindra maktövertaganden och försäkra att freden hålls mellan de som delar nodens kraft. 

Foto Filip Sandell

Visbynationen har ingen ledare och inget äldsteråd, vilket är vanligt i andra nationer. Istället styr man genom röstning i det så kallade Magikermötet,  där alla magiker knutna till källan röstar i stora frågor. Varje familj brukar ha en ledargestalt men de är inte formellt utsedda ledare och har ingen bestämmanderätt utöver sin egen röst vid magikermötet. Nornorna, som är källans röst, kan ibland kalla till möten och röstning men de röstar inte själva. För de flesta beslut räcker majoritet, men vid beslut om att kasta ut eller skära av en magiker från noden krävs att fler är överens. 

Foto Sofia Stenler

Nationen har några få regler som alla magiker måste förhålla sig till, varav flera är öppna för tolkningar.

  • Det är förbjudet att under längre tid magiskt påverka eller plåga magiker som tillhör nationen.
  • Det är förbjudet att döda magiker som tillhör nationen.
  • Medlemmar av nationen ska hålla sig dolda för vanliga människor och inte använda sina krafter på ett sådant sätt att man riskerar upptäckt.
  • Magikermötet bestämmer om en magiker får sätta barn till världen, och om vildmagiker ska tas upp i en familj och nationen.

I övrigt uppmanas magiker att förhålla sig till de lagar människorna satt upp för sig själva, för att inte dra uppmärksamhet till sig.

En magiker som bryter mot reglerna riskerar att straffas av Magikermötet. Mindre förseelser kan straffas med att man tillfälligt blir avstängd från noden och förhindrad att utöva magi. Man kan också straffas genom att bli avstängd från Magikermötet och inte längre få delta i beslut. Vid de allra svåraste brotten blir man för alltid avstängd från noden, eller skickad i exil och får då leva ut sina dagar som vanlig dödlig. Är man vid det laget gammal långt över en människas livslängd kommer man att åldras fort och dö inom kort.