Vinter

“En del menar att vi använder magi till simpel profit och att alla magiker bör stå över sådant. Vi menar att för att kunna leva måste man äta, och har man möjligheten att äta väl tar man den.”

Där Nattmyr gömmer sig i skogen för att dölja sin natur vet Vinter att pengar och makt kan gömma en lika väl. Familjen Vinter grundades i samband med att Kapitel-nodens uppkom av två magiker som var ensamma kvar i sina respektive familjer. Sedan dess har familjen genom århundradena sedan dess byggt sig ett imperium av makt och inflytande som skyddar dem från obekväma frågor om uteblivet åldrande och annat sådant obehag. Skalbolag bakom skalbolag döljer välståndet som familjen samlat på sig med genom kloka investeringar, vägledda av magin. Till skillnad från du Lac som ser sig som förmer genom sin ätt, sitt blåa blod, menar Vinter att deras storhet är deras förmåga att ta makten i egna händer och själva forma sitt öde till framgång. 

Spel: Makt vs öde

Foto Filip Sandell