Törne

“Magin låter oss se bortom, känna och uppleva saker som annars vore omöjligt, låter oss återvända och vi väljer att tolka det, förmedla det till människorna, att dela med dem ett litet uns av den storhet magin är. Samtidigt förpliktigar vår mänsklighet oss även till att visa upp det förgängliga och därmed dyrbara i människans liv för våra bröder och systrar med magi.”

Törne har burit fram många stora musiker, målare och dansare, ja konstnärer av alla upptänkliga konstformer. Många i Törne har vigt sitt liv åt att fånga och förmedla känslan i magin. En del andra ur Törne väljer att söka sin inspiration från det mänskliga istället, att gestalta kontrasten mellan magi och människa. Detta har gjort dem dels mycket klarsynta, dels drömmande och visionära. När en Törne betraktar en vet man aldrig om det hen kommer att säga får en att känna sig avslöjad och avklädd eller bara djupt förvirrad, men ofta är det något som ändå slår an en ton av sanning. Att sitta modell för ett porträtt av en Törne är en ära många strävar efter, men i hemlighet är man ofta rädd för vad porträttet skulle visa upp. 

Vildfödda magiker har en viss tendens att lockas av Törnes konst och på så vis komma i kontakt med magikersamhället. Därför har Törne länge varit en förvånansvärt stor familj. 

Spel: Mänsklighet vs magi 

Foto Filip Sandell