Silvander

“Där de andra blint använder vill vi förstå. Vi söker svaren, blickar djupare, följer kunskapens vägar och räds inte de svåra frågorna.”

Silvander har alltid sökt lärdomen, gömda i klostren, i alkemin, i akademin har de ständigt försökt förstå magins innersta väsen, vägarna och noderna, vad det är som gör att vissa föds som magiska och andra som människor. Silvander studerar fascinerat människorna men ser dem som väsensskilda från de magiska. Även vildfödda magiker har varit föremål för Silvanders forskning och experiment. Trots detta, eller kanske just därför, är vildfödda inte så vanliga i denna familj. 

Spel: logik vs empati

Foto Filip Sandell