Mård

“När man kommer med två tomma händer vill det till att händerna är skickliga. Det var vår kunskap, vår förmåga att hela och läka utan att välja sida, utan att vara hotfulla, som räddade oss från att dö magilösa. Förr bar vi masken för anonymitet, som ett skydd för helaren och en respekt gentemot den som blir helad. Idag bär vi inte längre mask, endast denna symbol för masken som visar att det som händer mellan helare och helad stannar där, i det mötet.” 

Mård kommer ursprungligen inte från norden och var aldrig en del av Yggdrasil. Under mitten av 1700-talet var det inbördeskrig i den fransk-spanska magikernationen Andoriamus. Några ätter försökte göra uppror mot de styrande familjerna men upproret slogs ner och många upprorsmakare avrättades, hela ätter utrotades. Familjen Martre, som i generationer varit furstarnas livmedikus, var en av de upproriska. De valde att fly. De kom till sverige ungefär samtidigt som den nya noden uppstod och gjorde ett avtal med de inhemska familjerna; de hjälpte dem att rota den nya noden i utbyte mot en plats i den nya nationen. De tog det nya namnet Mård. Idag lever bara en av de som utvandrade men även de yngre i familjen har ett pris på sina huvuden och riskerar dödsstraff om de visar sig i Andoriamus. 

Trots att Mård var en lika stor del av Noden som de andra sju familjerna känner de sig emellanåt alltjämt som utbölingar, och kanske att de andra familjerna fortfarande ser dem som främlingar. Trots det, eller kanske därför, har de andra familjerna en tradition av att ha en livsmedicus från Mård som ser om dem och vet mycket om dem. 

Spel: Hemligheter vs utanförskap

Foto Jan Åke Fonnaland