Hagal

“Vi är äldst. Vi räknar vår familj långt bortom Kapitel, bortom Yggdrasil, till det mytomspunna Urda som fanns innan. Vi är de som minns. Genom oss bärs kraften från nod till nod. Vi följer de gamla stigarna de som först trampades långt innan trons och upplysningens ljus ändrade människornas sinne och vände det bort från magin. En del säger att det var en välsignelse för oss, att magin är otrolig gör att vi kan gömma oss i det öppna. Men Hagal gömmer inte, för Hagal glömmer inte.”

Hagal anser sig vara den äldsta av familjerna och håller hårt på traditioner. Hagal har i århundraden styrs av Eir, en matriark som föddes innan Yggdrasil föll, men hon gick bort för något år sedan och familjen famlar nu efter en riktning och en ny ledare som kan fylla tomrummet efter Eir. Hagal är även den minsta av familjerna, kanske för att Eir styrt över vem som fått gifta in sig eller adopteras in, kanske för att folk som inte stått ut med Eirs totala makt valt att gifta bort sig. 

Spel: Tradition vs vilsenhet. 

Foto Jan Åke Fonnaland