du Lac

“I vårt blod rinner konungablod och drottningar har sökt vår gunst. Vi har i alla tider varit eftertraktade rådgivare och älskade favoriter vid hoven. Du vet att du umgås med du Lac när du blir tjusad och samtidigt känner din plats.”

Adelsfamiljen du Lac håller gods och gårdar, och med den vishet ålder och klärvoajans ger kan de vårda dem och låta dem växa i en maklig takt som möjliggör ett liv i lyx utan att det sticker i ögonen på det o-magiska samhället. Du Lac har råd att hålla sig med later och dyra vanor, och under det emellanåt generösa överdådet finns en orubblig tro på att det ändå är skillnad på folk och folk. Kanske är det därför du Lac är en av de mindre familjerna. 

Spel: Generositet vs exlusivitet

Foto Filip Sandell