Familjerna

Magikernas värld har alltid varit ett klansamhälle där familjerna tagit hand om sina egna. När noden på Kapitel uppstod gick åtta familjer samman och knöt sig till den. Några av dessa hade funnits långt innan Yggdrasil, en kom utifrån och en var helt ny. Tillsammans förankrade de den nya noden. Därför måste varje ny magiker tillhöra någon av dessa åtta familjer, genom blod, gifte eller adoption.