Klimat och hållbarhet

I Magica Moriens vill vi använda sagan som lins för att sätta ljus på hållbarhet och klimatförändringar. Precis som magikerna i lajvet använder vi också energier för att förändra och förbättra våra liv utan att ta hänsyn till långtgående konsekvenser. Där magikerna får sin magi från en tynande nod, använder vi andra ohållbara energislag – kol, olja, naturgas och kärnkraft. Precis som magikerna måste vi lägga om våra liv utifrån nya förutsättningar. 

Foto Filip Sandell

Här har vi samlat en del resurser om hållbarhet och klimatförändringar som vi hoppas ska hjälpa er att sätta vår berättelse i ett större perspektiv. 

SMHI har bra material och även klimatscenarion: https://www.smhi.se/klimat/utbildning/utbildningsmaterial 

WWF har mycket bra om klimat, bland annat podd: https://www.wwf.se/klimat/ 

Portal för spel om hållbarhet, sorterat på globala mål, mål 13 handlar om klimatet: https://games4sustainability.org/gamepedia/

Material om hållbart samhällsbygge: https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/miljo-och-hallbarhetsfragor/hallbar-utveckling

Vetenskapsradion har flera små filmer på 1 minut om växthuseffekten mm: https://youtu.be/S0I8x-r4b7I

Serietidning om Globala målen:  http://laroriket.com/17/

Seriestripar om klimat och miljö: http://www.seppo.net/cartoons/

BBCs material och filmklipp: https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772