Vision

De som blivit berusade av makt och dragit fördel av den, om så bara för ett år, kommer aldrig att avstå frivilligt ifrån den. -Edmund Burke

Foto Cajsa Lithell

Magi är balans och krafter i rörelse. 

Magi är liv och att bli ett med världen. 

Magi är berusning och makt.

Ett uråldrigt släkte av magiker vandrar obemärkta bland människorna, det har de alltid gjort. De ser ut som människor, älskar och hatar som människor, skrattar och gråter som människor, men de är inte människor. Deras förmåga att se och nyttja de magiska strömmar som finns i världen har gett dem helt andra förutsättningar än vanliga människor. 

Men nu är deras värld, källan till deras makt, hotad. Magin dör och de kämpar för att rädda den innan tiden runnit ut. Frågan var och en av dem nu måste ställa sig är vad det kommer kosta att bevara magin, och om priset kommer att bli för högt.

Teman

Magica Moriens är ett urban fantasy-lajv om en verklighet som liknar vår egen, men innanför våra kända ramar finns en annan värld. En värld av magi. Lajvet utforskar denna andra värld och hur den spelar in mot vår egen. Hur formar den enskilde magikern sin magi och hur formas magikern i sin tur av sin magi? 

Lajvet handlar också om relationer, kärlek, lojalitet och familjeband inom en liten minoritetsgrupp. Magikerna är ett litet folkslag, det betyder att de ofta måste förlita sig på varandra men också att konflikter och bråk lätt uppstår. Inbördes schismer kan pågå i århundraden. Släktet är uppdelade i familjer som lika ofta kan komma på kant med varandra som sluta allianser och arbeta tillsammans. När allt i deras värld ställs på sin spets, kommer de kunna läka gamla sår och samarbeta? Vilken lojalitet väger tyngst när åsikter går isär?

Ett av lajvets teman är undergång. Det är inte en vag farhåga för de magiker som är knutna till den magiska källan i Visby utan en skrämmande, ödesdiger realitet de måste konfrontera. Är detta magikernas sista stund eller kan de hitta ett sätt att rädda magin? Och om de inte kan det, hur ska de kunna möta en ny verklighet som magiker utan magi? 

Magica Moriens har också en djupare agenda. Även om lajvet är skapat för en spännande upplevelse, lek och relationsspel handlar det också om en väldigt aktuell fråga; vår hotade framtid som människor. Magikerna i den fiktiva världen står inför frågan om vad de är villiga att betala för att fortsätta leva som de gjort, på liknande sätt står den verkliga mänskligheten inför ett liknande val. Vi tror på inget sätt att ett lajv kan lösa klimatkrisen, men vi vill att det här lajvet ska vara ge ett nytt perspektiv på samtalet. Att använda leken, lajvet, till att titta på svåra frågor genom sagans lins kan man lära sig nya saker på ett oväntat sätt. För att sätta lajvet i detta sammanhang kommer vi också ha en studiecirkel om klimatförändringar och omställning i anslutning till lavjet.

Läs mer om klimatförändringar.

Foto Filip Sandell

Spelupplevelsen

Alla de magiker som är knutna till den magiska noden i Visby har sett och upplevt hur magin falnar. Det senaste halvåret har det blivit uppenbart även för de som tvivlat innan att något är fel med den magiska källan. De samlas nu för att under lajvet försöka förstå vad som håller på att hända. För att kunna förstå, och kanske hitta en lösning, måste många konflikter redas ut eller begravas och nya konflikter kommer uppstå kring frågan om magins framtid. 

Spelaren kommer gestalta en magiker, en roll med kopplingar till både familjemedlemmar, vänner, fiender och de som delar samma magiska väg. Rollen kommer vara skriven med en viss riktning, inre och yttre konflikter, men i slutändan kommer de svåra valen vara upp till spelaren att avgöra.

Lajvet kommer vara uppdelat i delar då alla är samlade och stunder där man spelar mer tätt inom en gruppering. Ibland kommer det finnas en tydlig riktning för spelet och vad som ska göras men det kommer också finnas gott om tid för att spela fritt kring relationer och rollens egna upplevelser.

Magin tar plats på lajvet genom ritualer och andeväsen. Magikerna är redan begränsade i hur de kan använda sina krafter, men magin är ändå en viktig del av vilka de är och deras samhälle.

Lajvet är ett Nordic style larp. Med det menas att de konflikter som finns är till för att skapa drama, känslor och spännande historier, det går inte att “vinna” lajvet. Magin i lajvet finns för att skapa spel, inte för att kunna vinna över andra spelare.

Foto Sofia Stenler