Trygghet

Foto Cajsa Lithell

Trygghet

Vi kommer att ha en trygghetsvärd som du kan kontakta om du känner dig otrygg eller kränkt. 

Om det finns spelare som du vill undvika att spela nära relationer med, hör av dig till arrangörerna.

Säkerhetsord:

Använda säkerhetsordet OFF för att bryta scener som du tycker är obehagliga. 

Vad behöver du vara beredd på under lajvet?

Vi räknar inte med att lajvet kommer innehålla våldsamma eller sexuella scener, om de inte explicit har förhandlats innan av alla som är med i scenen. 

Det kan komma att förekomma blinkande ljus och rökmaskin utomhus.