Att spela på magiska handlingar – metatekniker för magi

Magi på Magica Moriens kommer handla om att påverka andra, känslomässigt eller mentalt, inte om att kasta eldbollar, koka vatten eller mana fram en storm, helt enkelt för att sådant är både svårare och inte lika intressant att representera i spel. 

Foto Jon Back

Grundprincipen

Det finns fyra grundprinciper för spel på att utföra magi på lajvet. Dessa bygger på ett bejakande spel mellan magiutförare och den som blir utsatt för magin: 

 1. All magi är ritualmagi 
 2. All magi kräver något slags offer
 3. Mottagaren, alltså den som blir förtrollad/förbannad/bunden etc, bestämmer vilken effekt magin faktiskt får
 4. Varje magisk påverkan fungerar ungefär i en scen, om inte den som blev utsatt för det bestämmer annorlunda

För att utföra magi på Magica Moriens måste du utföra en ritual tillsammans med minst en annan spelare utöver den som du i slutändan vill lägga din magi på. Du och din medmagiker går undan och utför en ritual. I ritualen knyter ni knutar på en bit garn (ritualens upplägg beskrivs mer nedan). Du ger sedan denna bit garn till den person du vill påverka med magin, och förklarar med en off-viskning vad det är du vill ska hända. Personen som fått garnet bestämmer sedan hur det faktiskt går, enligt princip 3. 

Det är alltså mottagaren som bestämmer vad magin får för effekt, och det här bygger på på ett lyhört samskapande där alla strävar efter vad som blir bäst för just den scenen. Var bejakande och spelskapande, tänk “ja, och…” eller “nej, men…” Tex “ja, jag berättar om minnet Ellis var ute efter, och Ellis får dessutom veta att Kiran känt till det här hela tiden.” eller “nej, Robin lycka inte få mig att berätta vad jag egentligen känner för Minou, men istället berättar jag precis vad jag känner för hen själv.”

Foto Johan Dahlberg

Vad kan magi göra?

Under lajvet är det lämpligast att göra magi som påverkar en annan spelare på ett spelskapande sätt. Exempel på saker man kan göra med magi:

 • Få någon att tala sanning
  Exempel: Erkänna vad de känner för någon
 • Ändra någons känslor
  Exempel: Du är nu väldigt förtjust i Noa
 • Förstärka eller försvaga någons känslor: 
  Exempel: En lätt irritation blir till en rasande ilska
 • Få någon att utföra en handling
  Exempel: Du ska ge boken till Mio
 • Förändra någons minne
  Exempel: Du är nu övertygad om att Lo stulit din ring
 • Skada någon
  Exempel: Det blir smärtsamt att gå, men inte omöjligt. Notera att skadan är tillfällig, i nästa scen mår mottagaren bra igen (om denna inte själv väljer att fortsätta spela på skadan).
 • Hela en skada

Ritualens upplägg:

Alla ritualer har samma upplägg, men de kan ta olika lång tid. Ibland vill man hålla det kort för kunna gå vidare till det som ska hända efter ritualen medan de längre har ett egenvärde i att saker kommer fram under ritualen. 

Upplägg: 

 • Alla inblandade är med och skapar fokus. Hur man gör detta är olika för de olika vägarna.
 • En annan person än den som initierade ritualen blir besatt av magin och tar dess roll och köpslår för magins räkning.
 • Magin frågar: Vad vill du?
 • Den som initierat ritualen beskriver vad denne vill ska hända med den person som kommer att få trollformeln kastad på sig.
 • Magin frågar: Vad offrar du?
 • Den som initierat ritualen berättar vad den är villig att offra. Flera deltagare kan lägga till offer i samma ritual. 
 • Magin accepterar offret eller kräver mer. 
 • Förbund knyts när offret accepterats.
 • Här knyter alla som var med i ritualen knutar på garnet, oavsett om de offrat något eller ej. Man knyter en, två eller tre knutar beroende på hur stark magiker man är. 
 • Avslutning: 
  Magin säger:  “Magin är bunden.”
  Initiativtagaren säger: “Ske vår vilja.” 

Nu är ritualen slut.

Jord: Trumma
Sinne: Ljuda/sjunga 
Ande: Dansa
Eld: Bränna (tyg/papper med text/hår…)
Vatten: Hälla vatten fram och tillbaka
Luft: Blåsa i ett instrument, till exempel en flöjt
Blod: Rita runa med blod

Vägarnas sätt att skapa fokus
Foto Cajsa Lithell

Garnet och knutarna: 

Inlajv är garnet ett magiskt band som binder den förtrollade och den som utfört ritualen samman under en kort stund. Offlajv är garnbiten en signal för att visa att någon vill göra något magiskt mot din roll. Ju fler knutar desto fler eller starkare personer har varit inblandade i ritualen. Betänk att de investerat för att få spel på detta.

För att kunna gestalta att olika magiker är olika kraftfulla – något som ofta, men inte alltid, är kopplat till ålder – knyter varje magiker en, två eller tre knutar på garnet utifrån hur stark denne är. Är du själv en magiker med styrka tre och får en tråd med två knutar på kanske inte magin har en så stor effekt, men det är helt upp till dig. 

Om offer: 

Vi ser gärna att offret är något som i sig skapar spel, till exempel en viktig hemlighet, och att  ritualen därmed blir en spelskapande scen i sig. Men vi vill också lämna utrymme för att syftet med vissa ritualer är det som ska komma efter och att man där vill ha möjligheten att ge ett snabbt och enkelt offer, ett föremål av något slag. Det måste inte bli ett köpslående i varje ritual, det går bra att acceptera första bud om det inte passar i scenen att göra en längre ritual. 

Exempel på lämpliga offer: 

 • Lite hår
 • Ett mynt
 • En hemlighet
 • En sak som har ett värde för dig
 • Dina känslor för något/någon
 • Ett löfte om att göra något eller avstå något

Sammanfattning för den som blir föremål för magi: 

 • Du får en garnbit med ett antal knutar, ju fler knutar desto fler eller starkare personer har varit inblandade i ritualen. Betänk att de investerat för att få spel på detta. 
 • Du får off veta hur magin är tänkt att fungera, dvs vad den som gjorde ritualen vill ska hända.
 • Du bestämmer vad som faktiskt händer. Var bejakande. 
 • Du bestämmer hur länge magin fungerar, med riktlinje att effekten varar ungefär en scen.

Sammanfattning för den som vill utföra magi: 

 • Hitta minst en person som kan hjälpa dig.
 • Tänk ut något du kan ge upp i ritualen. 
 • Gå undan och gör ritualen ihop.
 • Knyt knutar på en garnbit.
 • Ge garnet till den som är föremål för magin och förklara off vad du vill att magin gör.
 • Spela vidare på hur den personen bestämmer magin faktiskt fungerade.

Under workshopen före lajvet kommer vi att naturligtvis pröva detta så att spelarna är vana vid magin innan lajvet börjar.