Om lajvet

Magica Moriens är ett urban fantasy-lajv om en verklighet som liknar vår egen, men innanför våra kända ramar finns en annan värld. En värld av magi. Lajvet utforskar denna andra värld och hur den spelar in mot vår egen. Hur formar den enskilde magikern sin magi och hur formas magikern i sin tur av sin magi? 

Vi vill bjuda in till ett magisk lajv på en magisk plats. Kapitelhusgården är en unik lokal, med århundraden av historia och ett ställe som ligger många besökare i modern tid varmt om hjärtat. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett lajv på denna fantastiska gård.

Visby är inte bara platsen för lajvlokalen. Vi vill bjuda in deltagarna till att njuta av stadens magiska atmosfär; därför kommer rollerna under ett av lajvets moment att ge sig ut till olika ställen i Visby för att utföra ritualer. Gotland är fantastiskt och vi vill att fler ska uppleva det även utanför Medeltidsveckan.

Läs mer om vår vision.

Läs mer om trygghet på lajvet.

Läs mer om metatekniker för att gestalta magi på Magica Moriens.

Foto Sofia Stenler