Samarbeten

Magica Moriens arrangeras i samarbete med följande organisationer:

Föreningen Östans Skuggor

Kapitelhusgården

Studiefrämjandet

SVEROK Stockholm-Gotland

LarpFund

Region Gotland

Fantastiska personer som har hjälpt oss:

Fotografer: Cajsa Lithell, Filip Sandell, Jan Åke Fonnaland, Johan Dahlberg, Jon Back, Sara Engström

Modeller: Anna Malmborg, Elenaria Östberg, Jan Åke Fonnaland, Johan Dahlberg, Jon Back, Johan Käll, Marie Viberg, Sara Engström

Grafisk design: Mats Sjögren

Musik: Tack Mary Read för att vi fick använda er magiska låt.

Foto Filip Sandell